Υπηρεσίες δήμου για την υποστήριξη των πολιτών

Ποια πιστοποιητικά μπορώ να πάρω από το Δήμο;

Η εξυπηρέτηση των δημοτών θα γίνεται με αυτεπάγγελτη αναζήτηση μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών και του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Δήμου Πύργου ( ΕΦΚΑ,Εφορία,Σύλλογος Πολυτέκνων,ΟΑΕΔ ,Νοσοκομείο,Δικαστήρια,ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού ,Στρατολογία,λοιπά ασφαλ.ταμεία,Σχολεία,  κλπ)  μέσω ΦΑΞ και email.

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση μπορεί να γίνει μόνο  για τα κάτωθι :

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Πιστοποιητικό γεννήσεως

Πιστοποιητικό εγγραφής στα ΜΑ

Πιστοπ.οικογεν. κατ/σης Στρατολογίας (για μειωμένη θητεία)

Ληξ.πράξεις (γεννήσεως,γάμου,θανάτου, κλπ.)

                  

Τα ανωτέρω  πιστοποιητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς στους δημότες κατόπιν αιτήσεως  μέσω ΦΑΞ ή email εάν επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. Τράπεζες , ΟΤΕ,ΔΕΗ κλπ).

Τα πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών  θα δίνονται κατόπιν ειδικής συνεννόησης με το Τμήμα μας στο ανωτέρω τηλέφωνο Δημοτολογίου .

Πώς λειτουργούν τα ΚΕΠ του Δήμου Πύργου;

Το ωράριο λειτουργίας στα ΚΕΠ του Δήμου Πύργου από τη Δευτέρα (16/3/2020) εφόσον δεν ληφθούν περαιτέρω πιο αυστηρά μέτρα, θα είναι: 08-14.00.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται με αυτεπάγγελτη αναζήτηση μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών και του ΚΕΠ (ΕΦΚΑ, ΕΦΟΡΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΟΑΕΔ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού, ΣΧΟΛΕΙΑ κ.τ.λ.).

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση μπορεί να γίνει για τα κάτωθι:

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (για μειωμένη θητεία)
  • ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, ΓΑΜΟΥ, ΘΑΝΑΤΟΥ κ.τ.λ.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στους δημότες κατόπιν αιτήσεως μέσω FAX ή email εάν επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ ΤΡΑΠΕΖΕΣ κ.τ.λ.)

ΤΗΛ ΚΕΠ ΠΥΡΓΟΥ : 2621362640, 676, 649, 678, 630, 679 - FAX: 2621362617

ΤΗΛ ΚΕΠ ΙΑΡΔΑΝΟΥ : 2621362321, 324 - FAX: 2621362322

ΤΗΛ ΚΕΠ ΩΛΕΝΗΣ : 2621362512, 513 - FAX: 2621362511

Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον χαρακτηρίζονται «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ» τα αιτήματα ως προς τις προθεσμίες, (όπως γνήσιο υπογραφής, απογραφή στρατευσίμων , κ.λ.π), θα γίνεται αυτοπροσώπως και με την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας τόσο των πολιτών όσων και των υπαλλήλων των ΚΕΠ (όπως μάσκα, γάντια, απολύμανση χεριών). Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται σε ειδικό χώρο εξωτερικά των ΚΕΠ.

Υπάρχει κάποια γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης του Δήμου;

Οι δομές κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Πύργου (Βοήθεια στο σπίτι, Κοινωνική Πρόνοια κλπ) σε συνεργασία με το σύλλογο γυναικείας επιχειρηματικότητας,  ανάπτυξης και πολιτισμού "Ολυμπιάδα" και το εθελοντικό κίνημα του Δήμου, δημιουργούν άμεσα γραμμή υποστήριξης ευπαθών ομάδων, των μοναχικών, των υπερήλικων και των ανάπηρων, με σκοπό την εξασφάλιση της διατροφής τους και της αρμονικής διαβίωσης στο σπίτι.  Άτομα με κατάλληλη ενδυμασία, με οχήματα του δήμου, θα παρέχουν τα άκρως απαραίτητα για τη διατροφή τους και την καθημερινή τους υποστήριξη στο σπίτι τους. Παρέχεται εξυπηρέτηση ακόμα και τηλεφωνική υποστήριξη για πληροφορίες και βοήθεια στις αγορές τους στα super market, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης.

Tο τηλεφωνικό κέντρο που μπορούν να καλούν οι δημότες είναι 2621-362404 και 2621-362428.

Ο Δήμος έχει προχωρήσει σε απολυμάνσεις κοινόχρηστων χώρων;

Ειδικά συνεργεία του Δήμου προχωρούν σε απολυμάνσεις πλατειών, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, καθώς και άλλων κοινόχρηστων χώρων, με ιδιαίτερη έμφαση αρχικά τα σημεία που διασχίζουν περισσότερο οι πολίτες. Απολυμαίνονται επίσης στάσεις λεωφορείων και παγκάκια. Οι προληπτικές ενέργειες θα είναι καθημερινές, πρωί και απόγευμα, με απώτερο σκοπό να απολυμανθούν οι κοινόχρηστοι χώροι σε όλες τις συνοικίες του Δήμου.

Παράλληλα, οι πολίτες παρακαλούνται να περιορίσουν δραστικά τις επισκέψεις τους στα δημοτικά κτήρια και να εξυπηρετούνται τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου με τις αρμόδιες υπηρεσίες.