Ενημερωτικό υλικό

Πού μπορώ να απευθυνθώ σχετικά με ζητήματα που αφορούν εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα;

Από 08-4-2020 τίθεται σε λειτουργία από το Υπουργείο Τουρισμού το 1572, αριθμός στον οποίο μπορούν να απευθύνονται εργαζόμενοι του τουριστικού τομέα που ζητούν ενημέρωση σχετικά με ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας.

Η γραμμή λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 8 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα.

Τι προβλέπει ο νέος μηχανισμός ενίσχυσης απασχόλησης «Συν-Εργασία»;

Ο νέος μηχανισμός ενίσχυσης απασχόλησης «Συν-Εργασία» (Ιούνιος - Σεπτέμβριος) προβλέπει ότι:

• Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ΚΑΔ, που παρουσιάζουν πτώση του τζίρου άνω του 20% και όλοι οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης και οι εποχικά εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης.

• Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να περιορίσει το χρόνο εργασίας του εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%, ενώ πρέπει να καλύψει πλήρως τα ασφαλιστικά δικαιώματα του εργαζομένου επί του αρχικού ονομαστικού του μισθού.

• Το κράτος αναπληρώνει κατά 60% τις αποδοχές του εργαζομένου, ενώ οι καθαρές απολαβές του δεν μειώνονται κάτω από το όριο του κατώτατου μισθού. Τέλος, δεν επιτρέπεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του εργαζόμενου που επιδοτείται ούτε η αλλαγή των όρων της σύμβασης εργασίας. Θα διεξάγονται εντατικοί έλεγχοι του Σ.ΕΠ.Ε. στην αγορά εργασίας για την τήρηση των ανωτέρω.

Πώς ενισχύονται οι εποχικά απασχολούμενοι και οι εποχικοί άνεργοι;

Χορηγείται επίδομα εποχικής ανεργίας για τους περίπου 120.000 εποχικά ανέργους μέχρι τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, επιδοτούνται οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη για εποχικά εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, ως κίνητρο επαναπρόσληψης και επεκτείνονται τα επιδόματα ανεργίας που λήγουν τον μήνα Μάιο κατά δύο μήνες.